Regulamin Szkoły Pływania MGS Active

Poniżej przedstawiamy regulamin szkoły pływania MGS Active.
Prosimy o zapoznanie się z nim przed rozpoczęciem zajęć.

Regulamin Szkoły Pływania MGS Active

 1. Każdy uczestnik kursu musi przestrzegać zasad regulaminu obiektu, na którym odbywają się zajęcia.
 2.  Pływających zobowiązuje się do stosowania uwag ratownika i instruktora prowadzącego zajęcia.
 3.  Każdy uczestnik kursu musi posiadać własny strój kąpielowy czepek i okularki.
 4.  Istnieje możliwość odrobienia 2 zajęć, po wcześniejszym umówieniu się.
 5. Szkoła pływania ,,MGS- Active” nie umożliwia zwrotów kosztów za kurs,
  w przypadku nieobecności na zajęciach.
 6. Szkoła ,,MGS- Active” odpowiada za dzieci tylko w trakcie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za kursantów odpowiadają rodzice (opiekunowie).
 7. Uczestnik kursu (rodzic, opiekun) zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za kurs
 8.  Klient jest zobowiązany do opłacenia  wcześniej ustalonej  kwoty za kurs (można płacić w kilku ratach, płatności przelewem na konto)
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych i odrobienia ich w innym terminie.
 10. Przedstawiciele firmy „MGS- Active” oświadczają, że są zobowiązani przeprowadzić zajęcia z nauki i doskonalenia pływania w wybranym przez klienta terminie
 11. Oświadczam, że kursant/dziecko……………………………. nie ma przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach nauki/doskonalenia pływania
 12. Dane opiekuna prawnego kursanta/ kursanta w celu kontaktu /organizacji kursów pływania.
 13. : Imię i nazwisko…………………………………………………………………….

Tel kontaktowy…………………….. adres email:…………………………………

 1. Informacje dotyczące ceny kursów, danych do przelewu oraz dni wolnych od zajęć zamieszczone są na stronie internetowej mgsactive.pl.

Dane do przelewu:

MGS-ACTIVE
Małgorzata Gembicka

Bank Santander
ul Racławicka 54/1
53-146 Wrocław
02 1090 2529 0000 0001 1580 2343

Podpisanie regulaminu świadczy o akceptacji powyższych warunków

 

Podpis opiekuna kursanta/kursanta………………………………..data………………