Lekcje grupowe Brodzik

Zajęcia na brodziku polecamy dla dzieci w wieku 4-6 lat. Ten pierwszy etap nauki pływania skupia się głównie na oswojeniu z wodą. Nauka ćwiczeń oddechowych, wypornościowych i podstawowej pracy nóg do kraula. Dodatkowo na każdych zajęciach prowadzimy ogólnorozwojową rozgrzewkę, która wpływa na kształtowanie zdolności koordynacyjnych dziecka. Na podstawie doświadczenia w nauce pływania postanowiliśmy uczyć pływać dzieci od 4 roku życia. Uważamy tę granicę wieku za odpowiednią do rozpoczęcia nauki pływania.

Czwarty rok życia to czas znaczących zmian fizycznych w organizmie dziecka. Wydłużają się kończyny, wzmocnieniu ulegają mięśnie i stawy. Dojrzewa i doskonali swoją sprawność układ nerwowy. W zakresie ruchu doskonaleniu ulega koordynacja, poprawia się równowaga. Z naszych obserwacji nauka pływania znacznie wpływa na rozwój dziecka oddziaływając bardzo wszechstronnie na cały organizm i ponadto nie obciążając stawów

Two little girls deftly swim underwater in pool