Plan zajęć – SSP72

Pływalnia ul. Trwała 17-19 Wrocław
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72

Termin: 24.02.2020 -22.06.2020
Godzina: 17:30 lub 18:15 lub 19:00
Ilość zajęć: 17  

Cena: 595 zł Płatność przelewem 

Można odrobić 2 lekcje

Dni Wolne: 13.04.2020

Termin: 26.02.2020-24.06.2020
Godzina: 17:30 lub 18:15 lub 19:00
Ilość zajęć: 18

Cena: 630 zł Płatność przelewem 

Można odrobić 2 lekcje

Dni Wolne: brak

Zobacz grafiki na innych pływalniach